Przejdź do stopki

Karta Seniora Aglomeracji Wrocławskiej

Karta Seniora Aglomeracji Wrocławskiej

Treść

W dniu 2 kwietnia br. na wrocławskim Rynku odbyła się inauguracja Karty Seniora Aglomeracji Wrocławskiej. O przyznanie karty mogą wystąpić osoby, które ukończyły 60 lat i więcej, oraz zamieszkują w gminie Czernica. Karty są imienne, numerowane i całkowicie bezpłatne.

Wydawanie kart odbywać się będzie w Zamiejscowym Oddziale Urzędu Gminy Czernica w Dobrzykowicach przy ul. Szkolnej 1 w godzinach pracy urzędu w pok. nr 4. Podstawą wydania karty jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego – Formularz zgłoszenia do Programu Karty Seniora AW.

Karta Seniora Aglomeracji Wrocławskiej zapewnia możliwość skorzystania z promocyjnych ofert przygotowanych przez partnerów projektu. Posiadacz lub posiadaczka Karty Seniora Aglomeracji Wrocławskiej może korzystać:

  • z darmowych lub zniżkowych wejść na wydarzenia kulturalne, edukacyjne i międzypokoleniowe organizowane przez teatry, kina, muzea, domy kultury, centra inicjatyw twórczych, stowarzyszenia, fundacje, firmy,
    • ze zniżek na zajęcia sportowe i rekreacyjne, rajdy terenowe i wycieczki,
    • specjalnych rabatów na usługi prozdrowotne, konsultacje i porady ze specjalistami i lekarzami,
  • ze zniżek na wybrane produkty i usługi w sklepach, w salonach, punktach usługowych. 
  • na stronie internetowej poszczególnych gmin biorących udział w programie oraz na materiałach promocyjnych w urzędach gmin. 

Opis Karty Seniora Aglomeracji Wrocławskiej wraz z listą Partnerów, która stale się powiększa i ich ofertą oraz zaproszeniem dla kolejnych instytucji i firm, które chciałyby przygotować dla seniorów oferty specjalne można znaleźć na stronie:

http://www.seniorzy.wroclaw.pl/karta-seniora-aglomeracji-wroclawskiej-opis-projektu

http://www.seniorzy.wroclaw.pl/partnerzy-ks
 

Regulamin programu Karty Seniora Aglomeracji Wrocławskiej DOC

 

Jak zostać partnerem?


Partnerem programu Karty Seniora Aglomeracji Wrocławskiej może zostać każda firma/instytucja/organizacja, która uzna, że w swojej ofercie posiada propozycje, które może  skierować do Seniorów. Zgłaszając się do programu Partner proponuje zniżki/promocje dla posiadaczy Karty Seniora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji ofert.

Aby przystąpić do programu należy dostarczyć uzupełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik 2), oraz dołączoną do formularza klauzulą informacyjna (załącznik 1) wraz z specjalnie przygotowaną lub już istniejącą ofertą dla seniorów. Oferta może dotyczyć zniżki na usługi/produkty, bezpłatne wejścia/usługi lub inne promocje.

Zgłoszenia należy wysłać drogą e-mailową na adres:
j.herok@czernica.pl 
bądź umówić się telefonicznie pod nr 789 059 281 na indywidualne spotkanie.

Posiadaczy Karty Seniora Aglomeracji Wrocławskiej jest już ponad 60 tysięcy. Oferty Partnerów są na bieżąco aktualizowane na naszej stronie internetowej oraz w broszurkach, które Seniorzy otrzymują w naszym Centrum. Przystąpienie do Programu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami z Państwa strony (oprócz zaoferowanych przez Państwa zniżek).

Aglomeracja Wrocławska jako organizator, gwarantuje promocje w środowiskach senioralnych (we Wrocławiu działa ok. 120 Klubów Seniora i organizacji prosenioralnych, 9 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a ludzi w wieku 60+ jest już blisko 190 tysięcy) za pośrednictwem bezpłatnych gazet, newslettera oraz naszego Punktu Informacyjnego.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:
Urząd Gminy Czernica
Joanna Herok
ul. Szkolna 1
Dobrzykowice
tel. 789 059 281
e-mail: j.herok@czernica.pl