Przejdź do stopki

Powstaje kolejny odcinek chodnika w Gajkowie

Powstaje kolejny odcinek chodnika w Gajkowie

Treść

W dniu 21.03.2024r. zostało podpisane porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czernica  Województwu Dolnośląskiemu  na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, gmina Czernica. Etap IV od ul. Janowickiej w Jeszkowicach do dz. nr 377/3 w Gajkowie”.

Wartość inwestycji realizowanej przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei wynosi 1.088.586,25zł. Pomoc finansowa z budżetu państwa to  46,50% a Gminy Czernica 26,75%, tj. 291.196,82zł. Termin umowny zakończenia zadania  to sierpień 2024r.


Przed rozpoczęciem robót budowlanych ,wykonawca wyciął  drzewa a następnie  wykorytował teren pod budowę chodnika, co otwiera drogę do kolejnych etapów

Zdjęcia