Przejdź do stopki

Dzieci już w nowym budynku w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej

Dzieci już w nowym budynku w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej

Treść


W dniu 3 kwietnia br. rozpoczęły się zajęcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze w nowym budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej, połączonym łącznikiem z istniejącym.
Wartość przetargowa zadania z robotami dodatkowymi wyniosła 16.153.832,66 zł bez wyposażenia i jest finansowana z budżetu gminy Czernica. W niewielkim zakresie ta inwestycja uzyskała dotację z budżetu państwa, po rozliczeniach w wysokości 837.707,75 zł. Kolejny wniosek złożony w dniu 14 czerwca 2023 r. do Przemysława Czarnka Ministra Edukacji i Nauki o dotację w wys. 2.000.000,00 zł nie został uwzględniony.
Na wyposażenie w meble i sprzęt komputerowy tej rozbudowanej szkoły, wydano z budżetu gminy do tej pory 512.006,23 zł, w tym dotacja z Aglomeracji Wrocławskiej w wysokości 175.000 zł.
Efektem końcowym zadania są m.in. 3 sale na parterze dedykowane dla dzieci przedszkolnych, 3 sale dydaktyczne na I piętrze dla dzieci szkolnych, szatnie, świetlice, stołówka, pełne zaplecze kuchenne do przygotowywania posiłków, łącznik do istniejącej szkoły, parking i zewnętrzne boisko z bezpieczna nawierzchnią. 

Dziś nową przestrzeń edukacyjną z wizytą roboczą na zaproszenie Moniki Woźniak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej odwiedzili Włodzimierz Chlebosz Wójt Gminy Czernica, Marcin Golański Sekretarz Gminy oraz Ewelina Kazojć wieloletni przyjaciel szkoły, która lobbowała za tą inwestycją.

Uroczyste "otwarcie" nastąpi wraz z inauguracją gminnego roku szkolnego zaplanowanego w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej.