Przejdź do stopki

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu wydał pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu wydał pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej

Treść

 

W dniu 25 marca br. PINB we Wrocławiu wydał pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej. Dla przypomnienia wartość przetargowa zadania z robotami dodatkowymi wyniosła 16.153.832,66 zł. bez wyposażenia i jest finansowana z budżetu gminy Czernica. W niewielkim zakresie ta inwestycja uzyskała dotację z budżetu państwa, po rozliczeniach w wysokości 837.707,75 zł. Kolejny wniosek złożony w dniu 18 maja 2023r. do Pana Przemysława Czarnka Ministra Edukacji o dotację w wys. 2.000.000,00 zł nie został uwzględniony. Natomiast na wyposażenie w meble i sprzęt komputerowy tej rozbudowanej szkoły, wydano z budżetu gminy do tej pory 512.006,23 zł w tym dotacja z Aglomeracji Wrocławskiej w wysokości 175.000 zł. Nadto rozstrzygnięto postępowania przetargowe (VIII części) na dostawę produktów do przygotowywania posiłków za kwotę 535.006,23 zł z budżetu gminy. Efektem końcowym zadania będą m.in. 3 sale na parterze dedykowane dla dzieci przedszkolnych, 3 sale dydaktyczne na I piętrze dla dzieci szkolnych, szatnie, świetlice, stołówka, pełne zaplecze kuchenne do przygotowywania posiłków, łącznik do istniejącej szkoły, parking i zewnętrzne boisko z bezpieczną nawierzchnią.

Gmina uzgadniała dokumentację projektową z dyrektorkami: Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Cała dokumentacja projektowa i realizacja musiała uwzględniać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Gminy Czernica w dniu 30 sierpnia 2011 roku, w tym wielkość, kształt działki, funkcję i parametry obiektu. Te ustalenia planu nie budziły żadnych wątpliwości Starosty Powiatu Wrocławskiego, który w dniu 28 maja 2021 roku wydał pozwolenie na budowę tego obiektu.

Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy Czernica, którzy pracowali przy tym projekcie przez ostatnie lata oraz Inżynierowi Kontraktu z jego zespołem, którzy nadzorowali to zadanie.

Do pobrania:

- Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzialająca pozwolenie na budowę PDF

- Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim udzielająca pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej szkoły PDF

 

Wójt Gminy Czernica

Włodzimierz Chlebosz

 

Czernica, 26 marzec 2024 r.