Przejdź do stopki

Odbiór prac remontowych na cmentarzu komunalnym w Wojnowicach

Odbiór prac remontowych na cmentarzu komunalnym w Wojnowicach

Treść

W dniu 20 marca br. został przeprowadzony odbiór prac remontowych zrealizowanych na cmentarzu komunalnym w Wojnowicach przy ulicy Poprzecznej.

Zakres prac obejmował w szczególności: remont dachu kaplicy wraz z wymianą krzyża, przełożenie kostki na chodnikach bocznych wzdłuż murków oporowych z zachowaniem odpowiednich spadków, odnowienie murków oporowych. W ramach zadania wykonano również utwardzenie z kostki betonowej miejsca gromadzenia odpadów.

 Całkowita wartość robót wyniosła 47 970,00 zł i została sfinansowana w całości z budżetu gminy.

 

Zdjęcia