Przejdź do stopki

Dokumentacja projektowa na budowę budynku na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy

Dokumentacja projektowa na budowę budynku na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy

Treść

W dniu 20 marca 2024r. podpisano umowę z Imago Design Bartosz Kozłowski na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku  w technologii modułowej / kontenerowej (lub podobnej) na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy przy ulicy Świętego Brata Alberta Adama Chmielowskiego.
Projekt zostanie wykonany na podstawie przekazanej w dniu 26 lutego 2024r. koncepcji, która zakłada powstanie budynku z 4 salami dydaktycznymi z pełnym zapleczem, sanitariatami, szatniąi pokojem nauczycielskim, wraz z niezbędnymi przyłączami, oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.
Przekazanie dokumentacji wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę zaplanowane jest
w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, której wartość wynosi 125. 000,00 zł brutto
i finansowana jest w całości z budżetu gminy.
Na sesji w dniu 11.03.2024r. Rada Gminy Czernica zabezpieczyła kwotę 4 .500. 000,00 zł na realizację tego zadania  na podstawie pozyskanej  dokumentacji projektowej.