Przejdź do stopki

Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2016-2023

Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2016-2023

Treść

 

Kolejny z rzędu spadek dochodów z tego  tytułu (rok 2021 do roku 2023), pokazuje o zatrzymanej tendencji wzrostowej dochodów, na co miała wpływ m.in. inflacja, a wraz z nią utrzymanie się stóp procentowych na wysokim poziomie.