Przejdź do stopki

Wpływy z podatku od osób fizycznych (PIT) w latach 2015-2023

Wpływy z podatku od osób fizycznych (PIT) w latach 2015-2023

Treść

 

Grafika dowodzi spadku dochodów  z tego tytułu. To pokazuje, że zmiany przepisów podatkowych jak również zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gdzie zmieniono sposób podziału udziału w PIT miało ogromne znaczenie na spadek dochodów gminy, przy utrzymującej się tendencji wzrostowej liczby mieszkańców.