Przejdź do stopki

Głosowanie w wyborach samorządowych

Głosowanie w wyborach samorządowych

Treść

By skutecznie oddać głos w nadchodzących wyborach samorządowych zalecamy weryfikację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Najszybciej można ją przeprowadzić drogą elektroniczną:

Jeśli nie figurujesz w Centralnym Rejestrze Wyborców powinieneś złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, w urzędzie gminy, w której mieszkasz.

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania daje Ci możliwość głosowania w miejscu Twojego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (skutkuje na każde kolejne wybory/referenda).

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można składać przez cały rok.

Możesz zostać ujęty w stałym obwodzie głosowania w gminie Czernica, jeżeli:

 • mieszkasz na stałe na terenie gminy Czernica, a nie jesteś zameldowany tu na pobyt stały;

 • przebywasz na stałe na terenie gminy Czernica, ale nigdzie nie zamieszkujesz (jesteś bezdomny);

 •  mieszkasz na stałe na terenie gminy Czernica, ale pod innym adresem niż jesteś zameldowany na pobyt stały;

 • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Irlandii, a nie jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe na terenie gminy Czernica.

Pamiętaj, że możesz być ujęty tylko w stałym obwodzie głosowania tylko pod jednym adresem - dlatego zostaniesz wykreślony z obwodu głosowania pod dotychczasowym adresem.

Aby zostać ujętym w stałym obwodzie głosowania potrzebny jest:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, mDowód, paszport);

 • wniosek u ujęcie w stałym obwodzie głosowania - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Decyzję o ujęciu w stałym obwodzie głosowania uzyskasz wtedy, kiedy ustalimy, że mieszkasz na stałe pod określonym adresem na terenie gminy Czernica. W tym celu przedstawić należy dodatkowy dokument, który to potwierdzi np.

 • umowę najmu mieszkania,

 • oświadczenie właściciela mieszkania, w którym mieszkasz,

 • rachunek za prąd, na którym są twoje dane,

 • rachunek za gaz/wodę/internet, na którym są twoje dane,

 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy

 • pierwszą stronę zeznania rocznego PIT – jeśli rozliczasz się do I US

To urząd decyduje o tym, jak sprawdzi, gdzie mieszkasz.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek możesz złożyć:

 • osobiście - w urzędzie gminy, w której mieszkasz;

 • za pośrednictwem poczty;

 • przez internet - jeśli masz Podpis Zaufany (Profil Zaufany), podpis osobisty, albo kwalifikowany podpis elektroniczny.

Termin i sposób załatwienia

Decyzja zostanie wydana w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Możesz odebrać ją osobiście lub zostanie wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.