Przejdź do stopki

WÓJT GMINY CZERNICA OGŁASZA NABÓR

WÓJT GMINY CZERNICA OGŁASZA NABÓR

Treść

 

na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2024 oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) na 2024 rok.

POBIERZ OGŁOSZENIE PDF