Przejdź do stopki

Postęp robót na Gajowej w Chrząstawie Małej

Postęp robót na Gajowej w Chrząstawie Małej

Treść

 

Trwają roboty budowlane na budowie kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej. Od rozpoczęcia robót wykonawca zrealizował 80% sieci kanalizacyjnej pomiędzy ul. Grzybową i  Malinową, osadził 6 studni betonowych i wykonał 7 sięgaczy do nieruchomości. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Wartość umowna to 713.400,00 zł w całości finansowana z budżetu gminy, a termin umowny zakończenia zadania to 19 tygodni od podpisania umowy (10 stycznia 2024 r.)