Przejdź do stopki

Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Dobrzykowice, Kamieniec Wrocławski, Nadolice Wielkie w gminie Czernica

Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Dobrzykowice, Kamieniec Wrocławski, Nadolice Wielkie w gminie Czernica

Treść

W dniu 28.02.2024r. został przekazany teren budowy dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Dobrzykowice, Kamieniec Wrocławski, Nadolice Wielkie w gminie Czernica”, którego zakres dotyczy:

- Modernizacji ul. Widawskiej na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Brylantowej w Dobrzykowicach;

- Modernizacji ul. Zacisze w Kamieńcu Wrocławskim (droga do cmentarza);

- Modernizacji drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Sportowej w Nadolicach Wielkich.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy, a termin umowny wykonania robót to 14.08.2024r.

Wartość umowy po przetargu z zastosowaniem negocjacji została ustalona na kwotę 1.840.000,00 zł. Ostateczne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniesie 1.313.024,00 zł. Wynika to z konieczności zastosowania tej samej wartości procentowej wkładu własnego (28,64%) do wniosku o dofinansowanie. Pierwotnie, na podstawie kosztorysów zakładano, że wartość umowy wyniesie 2.802.843,78zł, a dofinansowanie z Funduszu Polski Ład 2.000.000,00 zł.