Przejdź do stopki

Złożono wniosek na modernizację 6 zbiorników retencyjnych

Złożono wniosek na modernizację 6 zbiorników retencyjnych

Treść

W dniu 22.02.2024 r. Wójt Gminy Czernica złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego trzy wnioski o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadania związane ze zwiększeniem retencji wodnej na terenie gminy. Zgodnie z założeniami naboru, projekty będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria formalno – merytoryczne określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27.06.2023 roku. Jednym z istotnych założeń konkursu jest możliwość pozyskania dofinansowania w wysokości 100% zaplanowanych nakładów finansowych.

W ramach przygotowanych projektów zaplanowane są działania dotyczące modernizacji 6 zbiorników retencyjnych zlokalizowanych w 5 miejscowościach:
- Chrząstawa Mała (1 zbiornik)
- Jeszkowice ( 1 zbiornik)
- Chrząstawa Wielka (2 zbiorniki)
- Dobrzykowice (1 zbiornik)
- Wojnowice (1 zbiornik)

Wskazane we wnioskach zbiorniki będą poddane rozbudowie (pogłębieniu i/lub powiększeniu lustra wody), aby zwiększyć zdolność zatrzymania wód opadowych i roztopowych a także spowolnić ich spływ co ma przeciwdziałać zarówno powodziom jak i skutkom suszy w zasięgu ich oddziaływania. Docelowo zwiększy się powierzchnia i czynna pojemność istniejących zbiorników wodnych.

W przypadku otrzymania dofinansowania, planowany termin zakończenia realizacji projektów został określony na czerwiec 2025 roku.