Przejdź do stopki

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernica w 2024 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernica w 2024 r.

Treść

Na sesji Rady Gminy Czernica w dniu 2 lutego 2024 r. uchwalony został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernica w 2024 r. Program został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich Radnych Gminy Czernica. W tym miejscu chciałbym podziękować moim Pracownikom za włożoną pracę oraz Stowarzyszeniu 4 Łapy Wrocławia, które aktywnie uczestniczyło w konsultacjach poszczególnych elementów tego Programu, dzięki czemu ma on realny wpływ na dobrostan zwierząt na terenie naszej gminy.

W związku z powyższym, od dnia 20 lutego 2024 r. rusza nabór wniosków do Programu sterylizacji kotek realizowanego w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności w gminie Czernica w 2024 r. Programem objęte są samice gatunku kot europejski, których właściciele zamieszkują na terenie gminy Czernica. Program ma na celu ograniczanie bezdomności kotów poprzez zmniejszenie wielkości populacji zdolnej do rozrodu.

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie znajdują się w Regulaminie akcji sterylizacji samic gatunku kot europejski w roku 2024, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Czernica.

Nabór wniosków trwa do wyczerpania puli środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Gminy Czernica na 2024 r.

Link do Regulaminu i formularz wniosku dostępny jest pod adresem: https://czernica.pl/pl/2892/0/sterylizacja.html

Marcin Golański
Sekretarz Gminy Czernica