Przejdź do stopki

Rozbudowujemy i remontujemy budynek Urzędu Gminy Czernica

Rozbudowujemy i remontujemy budynek Urzędu Gminy Czernica

Treść

W dniu 12.02 br. przeprowadzono odbiór techniczny wyremontowanej piwnicy objętej zakresem tj. 17 pomieszczeń o łącznej powierzchni około 290 m2. Prace były prowadzone od początku grudnia 2023 r. W ich ramach wykonano m.in.: nową instalację elektryczną, wymieniono okna, zamurowano część otworów okiennych, wyrównano i pomalowano ściany, a przede wszystkim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nadano stropowi odpowiednią wytrzymałość pożarową. W ramach prac dodatkowych, Wykonawca pomaluje komplet istniejących drzwi stalowych emalią oraz zamontuje dodatkowy osprzęt elektryczny i wentylacyjny.

Zrealizowany zakres to niewielka ale ważna część zaplanowanych robót o łącznej wartości całego zadania w wys. 25 442 985,51 zł z dofinansowaniem z programu Polski Ład w wysokości 10 000 000,00 zł. Odebrana część pozwoli na ponowne wprowadzenie archiwum do wyremontowanych pomieszczeń, które musiało być wyprowadzone poza urząd gminy na czas ich remontu.

Marcin Golański
Sekretarz Gminy Czernica