Przejdź do stopki

Zebranie wiejskie Sołectwa Nadolice Wielkie

Zebranie wiejskie Sołectwa Nadolice Wielkie

Treść

W dniu 15 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej przy OSP odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

1. Sprawozdanie Sołtysa z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej  za 2023 r.

2. Wybór delegata do Spółek Wodnych.

3. Omówienie działalności bieżącej i sprawy różne.

 

Serdecznie zapraszam

Sołtys wsi Nadolice Wielkie Przemysław Plewa  i Rada Sołecka.