Przejdź do stopki

Kontrola postępu robót na Rowerowej w Gajkowie

Kontrola postępu robót na Rowerowej w Gajkowie

Treść


Dotychczas wykonawca wykonał dolną warstwę podbudowy na całym odcinku drogi (ok. 465 mb) wraz z ułożeniem części odwodnienia z korytek betonowych, zabruk z kostki granitowej na jezdni. Wartość umowna zadania wynosi 897.900,00 zł (bez kosztu robót dodatkowych) i jest współfinansowana przez mieszkańców w wysokości 80.300,00 zł w ramach inicjatywy lokalnej. Umowny termin zakończenia zadania to 3 października 2023r., jednak ze względu na wystąpienie robót dodatkowych będzie przedłużony.