Przejdź do stopki

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 25 września  2023 r., o godz. 8.15, stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.


Porządek posiedzenia:

1. Ocena postępu prac nad dokumentacją projektową na kanalizację Chrząstawy Małej i Wielkiej
2. Wnioski do projektu budżetu na 2024 rok.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Adam Jaskuła