Przejdź do stopki

Piaskowa do remontu

Piaskowa do remontu

Treść

W dniu 12 września 2023 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ulicy Piaskowej w Chrząstawie Wielkiej na odcinku od ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z drogą na działce nr 542/8.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 września br. o godz. 10:00.

W zadaniu partycypują mieszkańcy w wysokości 95 tysięcy złotych w ramach inicjatywy lokalnej.

Planowany termin realizacji 22 tygodnie od podpisania umowy.

Link do postępowania: https://bip.czernica.pl/pl/3116/1997/modernizacja-odcinka-ulicy-piaskowej-w-chrzastawie-wielkiej.html