Przejdź do stopki

Remont nawierzchni sportowych i bezpiecznych na dwóch placach zabaw i boiskach

Remont nawierzchni sportowych i bezpiecznych na dwóch placach zabaw i boiskach

Treść

 

W dniu 13.09.2023 r. został przeprowadzony odbiór nawierzchni sportowych i bezpiecznych na dwóch placach zabaw i boiskach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach.
Podczas przeglądu wykonanych robót stwierdzono kilka usterek na placach zabaw i wyznaczono 14 dniowy termin na ich usunięcie.


Nawierzchnie sportowe: boiska i bieżnie zostały przekazane do użytkowania.


Wartość wykonanych prac to 928.042,13 zł jest w całości finansowana z budżetu gminy, w tym 514.017 zł z gwarancji bankowej.