Przejdź do stopki

 Ul. Objazdowa odebrana

 Ul. Objazdowa odebrana

Treść


 

Pod koniec maja została odebrana ul. Objazdowa w Dobrzykowicach jako łącznik pomiędzy terenami inwestycyjnymi a Wschodnią Obwodnicą Wrocławia.

W wyniku tej realizacji powstała od podstaw droga o długości ok. 482m z trzema wierzchnimi warstwami asfaltu o kategorii ruchu KR3, oświetleniem, jednostronnym chodnikiem o długości 161 m, odwodnieniem i kanałem technologicznym. Wartość robót po waloryzacji umowy, wyniosła 4.622.116,18 zł, w tym 3.715.860,19 zł pozyskano z Rządowego Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, a 746.728,37 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wybudowana droga umożliwia wyprowadzenie ruchu ciężarowego z terenów inwestycyjnych i północnej części gminy, bezpośrednio na Wschodnią Obwodnicę Wrocławia i dalej na drogę ekspresową S-8 w stronę Warszawy. Planowany termin udostępnienia drogi do ruchu wyznaczono na 5 czerwca br.