Przejdź do stopki

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 6 czerwca 2023 r., o godz. 8.00, - komisja wyjazdowa.

Porządek posiedzenia:
1.    Ocena realizacji zadań związanych z budową kanalizacji.
2.    Ocena realizacji zadań związanych z uzbrojeniem terenów przemysłowych.
3.    Ocena funkcjonowania komunikacji na terenie gminy Czernica.
4.    Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Adam Jaskuła