Przejdź do stopki

POZOSTAŁ JUŻ TYLKO MIESIĄC NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

POZOSTAŁ JUŻ TYLKO MIESIĄC NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

Treść

Szanowni Mieszkańcy,
Przypominamy, że do dnia 30 czerwca 2023 r. można składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

- Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy ul. Wrocławska 78, 55 – 003 Czernica, które   rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
- Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.).
- Zakupu paliwa stałego może  również dokonać, każda osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spoza terenu gminy Czernica, na podstawie zaświadczenia wystawionego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym.  
- Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

W sprzedaży końcowej pozostały  niżej wskazane sortymenty:
- KWK WESOŁA – ORZECH – 82,22 t.
- PIEKLORZ CHWAŁOWICE – EKOGROSZEK – 245,16 t.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 71 318 01 80 lub 603 402 385.