Przejdź do stopki

Czym jest PPP ? - zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

Czym jest PPP ? - zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

Treść

 

Źródło: SUEZ w Polsce

W kilku słowach to po prostu umowa w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Umowy tego typu mogą być stosowane w sektorze transportu, służby zdrowia, energii, mieszkalnictwa, edukacji czy rewitalizacji miast i bardzo często są związane jedynie z formą realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

ALE!
Głównym celem PPP jest efektywne wywiązywanie się z określonych zadań, a nie tylko z infrastruktury jako takiej. 

To również współpraca między podmiotem publicznym i prywatnym.

Flagowym przykładem takiej współpracy dla #SUEZWoda jest oczyszczalnia ścieków w Mieście Mławie oraz oczyszczalnia ścieków w Gminie Czernica, która obecnie znajduje się w fazie projektowania. Projektowana oczyszczalnia ścieków w Dobrzykowicach: LINK

O PPP przeczytają Państwo również na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - centralnej jednostki do spraw Partnerstwa Prywatno-Publicznego w Polsce: https://www.ppp.gov.pl/