Przejdź do stopki

Posiedzenie Komisji Kapituły

Posiedzenie Komisji Kapituły

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Kapituły dnia 29 marca 2023 r.,  o godz. 15.30, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

Porządek posiedzenia:
1.    Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Czernica” .
2.    Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku o nadanie „Nagrody Gminy Czernica”.
3.    Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Zdzisław Dobrzański