Przejdź do stopki

Oświadczenie Sekretarza Gminy Czernica ws. zalewu w Czernicy.

Oświadczenie Sekretarza Gminy Czernica ws. zalewu w Czernicy.

Treść

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Czernica

W związku z pojawieniem się w przestrzeni internetowej petycji odnośnie „obrony” zalewu w Czernicy i nieprecyzyjnymi tezami w niej zawartymi informuję, że petycja jest bezprzedmiotowa, ponieważ Wójt Gminy Czernica ze względu na uwarunkowania prawne, związane z wnoszeniem aportu do spółki komunalnej nieruchomości rolnych - zgodnie z art. 2a ust. 4 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zwrócił się do KOWR w tej sprawie.

Bez względu na finał przekazania, przystań w Czernicy niezmiennie pozostaje we władaniu gminy, a korzystanie z niej było, jest i będzie całkowicie bezpłatne i powszechnie dostępne na podstawie uchwały nr XI/89/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 23 października 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z Przystani wodnej położonej na terenie Gminy Czernica: https://tiny.pl/w86nb

Wszelkie nasze dotychczasowe oraz przyszłe działania odnośnie tej przestrzeni gwarantują dostęp wszystkim mieszkańcom naszej gminy do zalewu.

Reasumując: teren zalewu niezmiennie był, jest i będzie terenem we władaniu Gminy Czernica, a proces przekazania, który nadal w toku, a dziś negowany był konsultowany z przedstawicielami stowarzyszenia reprezentowanego przez Pana Piotra Gróbarczyka, który nadal jest opiekunem tego miejsca (umowa z gminą), co tym bardziej czyni przedmiotową petycję niezrozumiałą. Z perspektywy osób korzystających z zalewu nic nie ulegnie zmianie o czym wielokrotnie Pan Piotr Gróbarczyk był informowany.

 

Marcin Golański
Sekretarz Gminy Czernica.