Przejdź do stopki

Postęp robót na Ul. Objazdowej w Dobrzykowicach

Postęp robót na Ul. Objazdowej w Dobrzykowicach

Treść

 

Pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych wykonawca do 15 marca br. ułożył kanalizację deszczową wraz ze studniami, wykonał ok. 90% stabilizacji podłoża cementem i dolnej części podbudowy jezdni z kruszywa kamiennego, zrealizował przepust o średnicy 1500mm, nasyp drogowy do skrzyżowania ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia, wykonał krawężniki na odcinku ok. 300mb, chodnik na ul. Fabrycznej, a także rozpoczął roboty elekroinstalacyjne.

Wartość umowna robót to 4.462.588,56zł,  w tym 3.715.860,19zł to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, a 746.728,37zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Umowny termin zakończenia tego zadania to 25.05.2023r.