Przejdź do stopki

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Treść

Porządek posiedzenia:

1.    Ocena realizacji inwestycji przeprowadzonych w 2022 roku.
2.    Analiza dotycząca działań Urzędu w sprawie egzekwowania długów od osób fizycznych i prawnych.
3.    Analiza ulg i umorzeń w podatkach.
4.    Sprawy bieżące z zakresu działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji Rewizyjnej.


Przewodniczący Komisji

Adam Cioczek