Przejdź do stopki

Postęp prac na zbiornikach

Postęp prac na zbiornikach

Treść

Trwają roboty budowlane na terenie Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim.

Dotychczas:

  1. zakończono montaż przykryć z utwardzonych żywic i zamontowano biofiltry wraz z załadunkiem złoża na modernizowanych zbiornikach 8c i 8d;
  2. wykonano próbę szczelności nowego zbiornika pod obciążeniem wodą oraz zamontowano piony tłoczne do pomp wraz z sanitarną armaturą; ułożono zasilanie pomp w energię elektryczną oraz słupów oświetleniowych;
  3. wykonano fundament pod biofiltr i osadzono zbiorniki;
  4. zakończono prace sieciowe międzyobiektowe zbiorników; wpięto rurociąg tłoczny ze zbiornika Zb do zbiornika 8a.

Wartość zadania to 9.565.710 zł i jest dofinansowana z programu Polski Ład w wys. 4.274.194,45 zł. Umowny termin zakończenia zadania to 29.09.2023 r.