Przejdź do stopki

Przetarg na oświetlenie ul. Piaskowej w Gajkowie

Przetarg na oświetlenie ul. Piaskowej w Gajkowie

Treść


W dniu 9 marca br. został ogłoszony przetarg
(https://bip.czernica.pl/pl/3116/1924/%E2%80%9Ebudowa-oswietlenia-drogowego-na-dzialkach-nr-347-12-347-1-347-8-347-6-269-349-319-4-318-1-316-1-35-w-gajkowie%E2%80%9D.html) na budowę oświetlenia drogowego ul. Piaskowej w Gajkowie.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: ułożenie kabla YAKXS 4x35mm2 - ok. 786 m, montaż słupów stalowych o wys. 8 m wraz z oznakowaniem - 15 szt., montaż szafki oświetlenia drogowego wraz z oznakowaniem - 1 szt., montaż opraw oświetleniowych - 15 szt., roboty pomocnicze.
Źródłem finansowania tego zadania będzie budżet gminy.