Przejdź do stopki

USUWANIE AZBESTU

USUWANIE AZBESTU

Treść

Do dnia 3 lutego 2023 r. istnieje możliwości skorzystania w 2023 roku z dofinansowania w wysokości 100 % na realizację prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Uwaga! Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem ! Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.

WARUNKIEM OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA jest:

Złożenie w Urzędzie Gminy Czernica wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 3 lutego 2023 r.

POBIERZ WNIOSEK DOC