Przejdź do stopki

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ZSP w Nadolicach Wielkich.

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ZSP w Nadolicach Wielkich.

Treść

 

W dniu 23 czerwca br. podczas obrad Rady Gminy Czernica, została zaprezentowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich.

Zaprezentowana praca została wyłoniona w ramach zorganizowanego konkursu pn.: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z koncepcją zagospodarowania terenu, przyłączami oraz drogą dojazdową i obsługą komunikacyjną do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego”.

Do dnia 10.05.2023 roku do godz. 14.00 zostało złożonych 11 prac konkursowych. Sąd Konkursowy złożony z ekspertów z branż architektoniczno – urbanistycznych w składzie:
1) Karol Pietrucha – Przewodniczący Sądu;
2) Małgorzata Szurek - Sędzia Referent;
3) Dagmara Oliwa -Pyzik – Sędzia;
4) Paweł Pach – Sędzia;
5) Dąbrówka Piechocka – Sędzia;

Spośród nadesłanych prac konkursowych na opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, wybrał 3 zwycięskie prace:

Nagroda I – BCM Architekci Sp. z o.o. ul. Purkyniego 1/413, 50-155 Wrocław
POBIERZ WIZUALIZACJĘ PDF

Nagroda II - Marek Chaciński ARCHITEKT ul. Henryka Pachońskiego 30/22, 31-223 Kraków
POBIERZ WIZUALIZACJĘ PDF

Nagroda III - 3XA Sp. z o.o. al. Kasprowicza 63/1, 51-136 Wrocław
POBIERZ WIZUALIZACJĘ PDF

Dodatkowo Uczestnik konkursu nagrodzony pierwszą nagrodą otrzyma zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót, na podstawie opracowanej koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem zaleceń Sądu Konkursowego w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.


Do 15.02.2023 roku do godz. 12.00 zostało złożonych 28 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Po dokonaniu formalno- prawnej weryfikacji ww. wniosków,  zakwalifikowało się 16 uczestników konkursu do złożenia prac konkursowych.

Praca konkursowa winna być sporządzona zgodnie z Regulaminem konkursu, umieszczonym na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/703365.


W dniu 17 stycznia 2023r. opublikowano postępowanie  konkursowe na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z koncepcją zagospodarowania terenu, przyłączami oraz drogą dojazdową i obsługą komunikacyjną do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego”. Docelowo na działkach 309/1027 i 309/1026 pozyskanych przez gminę z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sierpniu 2022 r. ma powstać obiekt przeznaczony dla 1000 uczniów szkolnych i 200 przedszkolaków o powierzchni około 10 500 m2 ze stołówką oraz obiektami sportowymi.