Przejdź do stopki

Umowa PPP dot. oczyszczalni ścieków podpisana.

Umowa PPP dot. oczyszczalni ścieków podpisana.

Treść

W dniu 21 grudnia br. w Urzędzie Gminy Czernica nastąpiło podpisanie umowy na zaprojektowanie, budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków w Dobrzykowicach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Trójstronną umowę podpisali:  ze strony gminy – Wójt Włodzimierz Chlebosz przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Czernica, ze strony Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. w Ratowicach – Prezes Zarządu Adam Drzazga oraz Wiceprezes – Bartłomiej Woleńszczak, ze strony wykonawcy Suez Woda Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Tomasza Strzeleckiego, Piotra Czarkowskiego - prokurenta oraz Mateusza Kolarza – managera projektu.

Wartość umowy to 219.600.000 zł a okres realizacji 396 miesięcy. Koszty projektowania i budowy oczyszczalni poniesie wykonawca, natomiast za oczyszczenie ścieków w okresie eksploatacji wynagrodzenie wykonawcy pochodzić będzie z opłat wnoszonych przez ZGK.

Według bazy zawartych umów PPP prowadzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej to trzecia oczyszczalnia ścieków w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.