Przejdź do stopki

Sesja Rady Gminy Czernica

Sesja Rady Gminy Czernica

Treść

Na wniosek Wójta Gminy Czernica z dnia 9 grudnia 2022 r., zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Czernica, dnia 13 grudnia 2022 r. o godz. 9.00  stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.

Proponowany porządek obrad:

1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie:
1)    zmiany uchwały nr XXXIII/349/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
2)    zmian w budżecie Gminy Czernica na 2022 rok.
4.    Zamknięcie obrad Rady.


Przewodniczący Rady Gminy Czernica