Przejdź do stopki

Jesionowa w Nadolicach Wielkich z dwoma warstwami asfaltu

Jesionowa w Nadolicach Wielkich z dwoma warstwami asfaltu

Treść

 

Trwają roboty budowlane na remoncie ul. Jesionowej w Nadolicach Wielkich. Dotychczas po wykorytowaniu całego odcinka (ok. 400m) ułożono nową podbudowę. Wymieniono kanalizację deszczową wraz z przepompownią; ułożono dwustronne ścieki korytkowe odwadniające drogę oraz ułożono dwie warstwy asfaltu (wiążącą i ścieralną).