Przejdź do stopki

Pierwszy transport paliwa stałego już na terenie Gminy Czernica.

Pierwszy transport paliwa stałego już na terenie Gminy Czernica.

Treść

Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, że dziś przybył pierwszy transport paliwa stałego na teren Gminy Czernica dla uprawnionych gospodarstw domowych.


Za dystrybucję paliwa stałego na terenie Gminy Czernica do gospodarstw domowych będzie odpowiadał  Skład węgla w Dobrzykowicach przy ulicy Wrocławskiej 2C.
Jednocześnie informujemy, że rozpoczynamy wysyłkę informacji o pozytywnie zweryfikowanym wniosku i potwierdzeniu uprawnienia do zakupu paliwa stałego.  Zakup preferencyjny paliwa stałego będzie możliwy po zaksięgowaniu dokonanej wpłaty na rachunku bankowym Gminy Czernica wskazanym w informacji i wystawieniu faktury przez gminę.


Dodatkowo przypominamy, że na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) do ceny paliwa stałego, nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.


Koszty transportu i innych usług świadczonych na rzecz Państwa przez skład węgla np. workowanie paliwa stałego i powstałe z tego tytułu zobowiązania rozliczają Państwo bezpośrednio ze składem.