Przejdź do stopki

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 28 września 2022 r., o godz. 8.30, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia:

1.Wnioski komisji do projektu budżetu Gminy Czernica na 2023 r.
2.Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Adam Jaskuła