Przejdź do stopki

Remont odcinka ul. Jesionowej w Nadolicach Wielkich

Remont odcinka ul. Jesionowej w Nadolicach Wielkich

Treść

Trwają prace remontowe, wykonawca wykorytował cały odcinek od skrzyżowania z ul. Borową do końca zabudowy. Roboty kanalizacyjne koncentrują się na skrzyżowaniu ul. Borowej i Jesionowej.

Umowny koszt robót budowlanych wynosi 1.622.999,99 zł.

Zadanie jest współfinansowane przez mieszkańców ul. Jesionowej w Nadolicach Wielkich w wysokości 61.536,00 zł na podstawie umowy o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zawartej pomiędzy Gminą Czernica i mieszkańcami ul. Jesionowej.