Przejdź do stopki

GUS – wyniki Narodowego Spisu Powszechnego - Gmina Czernica na 3 miejscu w kraju i 1 na Dolnym Śląsku.

GUS – wyniki Narodowego Spisu Powszechnego - Gmina Czernica na 3 miejscu w kraju i 1 na Dolnym Śląsku.

Treść

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2021 roku. Z przedstawionych danych wynika, że Gmina Czernica plasuje się 3 miejscu w kraju i 1 miejscu na Dolnym Śląsku, spośród gmin o największym przyroście ludności w latach 2011 – 2021.

Przez okres ostatniej dekady, przyrost liczby ludności wg danych GUS wyniósł 79,1 %, a na pozostałych miejscach w pierwszej dziesiątce w kraju plasują się sąsiednie gminy Długołęka (70%) i Siechnice (70%), co pokazuje, że nasz region jest obszarem o największej migracji, co generuje szereg problemów ale i wyzwań infrastrukturalnych i społecznych. Wzrost liczby mieszkańców nie ma przełożenia na taką samą dynamikę w zakresie wzrostu przychodów gminy z podatków.

Jednocześnie w zestawieniu gmin o największym przyroście liczby mieszkań w latach 2011-2021 gmina Czernica znajduje się na 1 miejscu (przyrost o 106,1%), a na kolejnych miejscach znajdują się Gmina Siechnice (przyrost o 88,2%) i Gmina Długołęka (przyrost o 87,1%).

W 2021 r. w miastach mieszkało w Polsce 60,8% ludności, podczas gdy w 2011 r. odsetek ten wynosił 59,8%. Zgodnie ze stanem z 31 marca 2021 r. na terenach wiejskich żyło 40,2% Polaków (w 2011r. - 39,2%).

Z badań wynika, że ludność miast zmniejszyła się o ok. 650 tys osób a liczba ludności wiejskiej zwiększyła się o ok. 450 tys – zwłaszcza na terenach podmiejskich i aglomeracyjnych, co potwierdza występowanie zjawiska suburbanizacji.

Według stanu na dzień 31 marca 2021 r. ludność Polski liczyła 38 036 118 osób.

Jak wygląda dynamika zameldowań w Gminie Czernica mogą Państwo na bieżąco śledzić na stronie: https://czernica.pl/pl/2853/0/ludnosc.html