Przejdź do stopki

W latach 2023-2024 wzrost ceny prądu nawet o 630 % !!!

W latach 2023-2024 wzrost ceny prądu nawet o 630 % !!!

Treść

W związku z rozstrzygniętym postępowaniem na zakup energii elektrycznej, w którym brało udział 15 gmin z całej Polski, Wójt Gminy Czernica podpisał dzisiaj (21 września 2022r.) umowę z jedynym oferentem – firmą ENEA S.A. Umowa dotyczy zakupu energii elektrycznej na lata 2023-2024 do oświetlenia dróg (cz.I) oraz w cz. II - gminnych obiektów komunalnych (szkoły, biblioteki, świetlice, GOPS, Urząd Gminy, ZGK i inne).

Gmina musi zabezpieczyć środki finansowe na obie umowy w łącznej wys. 9.281.832,65 zł. Wzrost stawki za kilowatogodzinę w stosunku do 2021-2022 dla I części wyniesie ok. 510% (z 0,2792 zł za 1 kWh do 1,6810 zł za 1 kWh) a dla części II wyniesie 630% (z 0,2926 zł za 1kWh do 2,1360 zł za 1kWh).

Tak horrendalne podwyżki energii elektrycznej objęły również sąsiednie gminy, w tym miasto Wrocław, które przystąpiło do grupy zakupowej  skupiającej 270 miejskich jednostek. Prąd dla Wrocławia ma podrożeć sześciokrotnie. W związku z tak dramatyczną sytuacją, konieczne będzie poszukiwanie nadzwyczajnych źródeł oszczędności. Gmina rozważa ograniczenie zużycia energii poprzez stosowanie skróconego czasu pracy urządzeń biurowych, pracę zdalną ,obniżenie temperatury w pomieszczeniach oraz  skrócenie czasu oświetlenia dróg bądź wyłączenie niektórych latarni. Konieczne będzie też przesunięcie środków w ramach wydatków bieżących  (w tym m.in. na zakupy towarów i usług, transport publiczny, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem gminy i jej jednostek organizacyjnych). Poszukiwanie oszczędności jest niezbędne, tym bardziej że równolegle z ceną energii elektrycznej rosną ceny gazu, paliwa, węgla oraz wynagrodzeń i usług.