Przejdź do stopki

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Treść

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 28 lutego 2024 r., o godz. 15.15 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy przy ul. Wrocławskiej 78.


Porządek posiedzenia:

1.    Opiniowanie działalności Urzędu Stanu Cywilnego.
2.    Ocena działalności GOPS w Czernicy.
3.    Opiniowanie z realizacji ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.”
4.    Analiza działań promocyjnych Gminy.
5.    Analiza w zakresie przetargów na realizację zadań inwestycyjnych.
6.    Sprawy bieżące z zakresu działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji Rewizyjnej.


Przewodniczący komisji
/-/ Adam Cioczek