Przejdź do stopki

Kanalizacja sanitarna na ul. Gajowej w Chrząstawie Małej rozpoczęta.

Kanalizacja sanitarna na ul. Gajowej w Chrząstawie Małej rozpoczęta.

Treść

 

Wykonawca zgromadził materiały niezbędne do robót budowlanych polegających na ułożeniu kanalizacji sanitarnej  w ul. Gajowej na odcinku ok 0,5 km i osadził już jedną studnię oraz ułożył kilkanaście metrów rurociągów.

Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska sp. z o.o.

Wartość umowna to 713.400 zł w całości finansowana z budżetu gminy, a termin umowny zakończenia zadania to 19 tygodni od podpisania umowny (10 stycznia 2024 r.).