Przejdź do stopki

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHRZĄSTAWA WIELKA

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHRZĄSTAWA WIELKA

Treść

Sołtys wsi CHRZĄSTAWA WIELKA Paweł Kaczor informuje o zwołaniu zebrania wiejskiego dnia 27.09.2023 (środa) godz. 18:45 I termin, godz. 19:00 II termin w Remizie Strażackiej obok Świetlicy Wiejskiej przy ulicy Wrocławskiej 36.

Porządek zebrania:
Proponowany porządek zebrania:
1.    Uchwalenie funduszu sołeckiego na 2024 r.
2.    Wnioski Zebrania Wiejskiego do budżetu gminy na 2024 r.
3.    Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej.
4.    Sprawy różne.
Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców,

Sołtys wsi Chrząstawa Wielka Paweł Kaczor