Przejdź do stopki

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHRZĄSTAWA MAŁA

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CHRZĄSTAWA MAŁA

Treść

Sołtys Stanisław Pawlik i Rada Sołecka Chrząstawa Mała informują, że w dniu 27.09.2023 (środa) o godzinie 17:30 odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE. W przypadku braku kworum 2 termin rozpoczęcia zebrania godzina 17:45. Zebranie odbędzie się na placu przy świetlicy.

 

Proponowany porządek zebrania:


1. Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego na rok 2024.
2. Przygotowanie wniosków do projektu budżetu gminy do realizacji w 2024 roku.
3. Nadanie nazwy placu przy ul. Leśnej.
4. Omówienie działalności komitetu kanalizacyjnego w Chrząstawie M.
5. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej.
6. Sprawy różne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców

Sołtys wsi Chrząstawa Mała

Stanisław Pawlik