Przejdź do stopki

Praca na stanowisko pomocy administracyjnej

Treść

Szukamy do pracy osoby na stanowisko pomocy administracyjnej, która dołączy do zespołu pracowników Referatu Finansów i będzie wsparciem w zakresie  spraw dotyczących  rozliczeń budżetowych, tj. wystawianiem faktur, księgowaniem dokumentów, przygotowaniem dokumentów do płatności.

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat.

Miejsce pracy: Dobrzykowice, ul. Szkolna 1

Od kandydatek (ów)  wymagamy:

 1. wykształcenia minimum średniego,
 2. praktycznej  znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel).

Mile widziane są osoby posiadające doświadczenie w  komórce finansowej  lub w administracji publicznej na stanowisku urzędniczym.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie następujących dokumentów na adres mailowy: a.strugala@czernica.pl,  w terminie do dnia  31 marca 2023 r. do godz. 12:00.

 1. życiorys (CV) wraz z aktualnym  numerem telefonu,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg załączonego wzoru >>> ,
 3. oświadczenie – wg załączonego wzoru >>> .

 

Informacje szczegółowe można uzyskać  pod numerem telefonu: 510-023-917 lub pisząc na adres mailowy: a.strugala@czernica.pl.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydat(k)ami.

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że, Administratorem Twoich danych osobowych jest: Wójt Gminy Czernica, ul Kolejowa 3, 55-003 Czernica. 
 2. Wójt Gminy Czernica wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, możesz się z nim skontaktować telefonicznie 603 402 385 lub pocztą elektroniczną na adres: iod@czernica.pl.
 3. Dane osobowe kandydata będziemy przetwarzać na potrzeby rekrutacji, do której kandydat składa dokumenty.
 4. Dane możemy również przetwarzać w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej oraz przepisów ustaw:  o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy.
 5. W przypadku wyłonienia kandydata jego  dokumenty aplikacyjne zostają dołączone do akt osobowych i przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia ustania stosunku pracy. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zniszczone.
 6. Przekazanie danych jest dobrowolne. 
 7. Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

• prawo dostępu do danych osobowych,

• prawo żądania sprostowania danych osobowych,

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować  się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
 2. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych
Wójt Gminy Czernica