Przejdź do stopki

Roboty na Wodnej w Kamieńcu Wrocławskim

Roboty na Wodnej w Kamieńcu Wrocławskim

Treść

 

Trwają prace związane z korytowaniem terenu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnika oraz układaniem pierwszych warstw konstrukcyjnych jezdni. 

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z promesą nr Edycja3PGR/2021/4167/PolskiLad w wysokości 1.699.575,92 zł, co stanowi 95,02% całkowitej wartości umowy.

Termin umowny zakończenia tego zadania to 8 miesięcy od jej podpisania wraz z drugim zadaniem dot. budowy chodnika o długości  ok. 560 m, wzdłuż drogi gminnej (ul. Główna w Wojnowicach) W tym drugim zadaniu, wykonawca oczekuje na zatwierdzenie organizacji ruchu drogowego przez służby Starosty Powiatu Wrocławskiego.