Przejdź do stopki

Postęp robót na IV etapie kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej

Postęp robót na IV etapie kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej

Treść

 

Trwają roboty budowlane na IV etapie kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej w rejonie ulicy Wrocławskiej. Wykonawca do dnia 2 listopada wykonał już 73 % zakresu robót dot. sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączeniami bez budowy tłoczni P7. A do 18 listopada odtworzono nawierzchnię asfaltową na drodze powiatowej. Według harmonogramu  rzeczowo-finansowego wykonawca powinien wykonać do końca października br. 39% całego zakresu robót.

Wartość umowna robót wynosi 2.486.375,50 zł i w całości finansowana jest z budżetu gminy, a umowny termin  zakończenia zadania to 8 wrzesień 2023 r.