Przejdź do stopki

Analiza potoków pasażerskich na aglomeracyjnych liniach kolejowych przebiegających przez teren gminy Czernica (stan na 28.07.2022r.)

    wyświetleń: 212

Treść

ANALIZA POTOKÓW PASAŻERSKICH NA AGLOMERACYJNYCH LINIACH KOLEJOWYCH PRZEBIEGAJĄCYCH PRZEZ TEREN GMINY CZERNICA (stan na 28.07.2022r.)

Na podstawie informacji otrzymanych w dniu 28.07.2022r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, dotyczących liczby podróżnych na liniach kolejowych przebiegających przez teren gminy Czernica, dokonano analizy potoków pasażerskich na poszczególnych trasach. Za miarodajną wartość wybrano liczbę pasażerów,  określoną jako liczbę osób podróżujących „na bilecie”, przeliczoną przez liczbę przejazdów wynikających z danej oferty przewozowej (np. dla biletu tam/powrót liczone jest jako dwóch pasażerów, natomiast w przypadku biletów okresowych ilość biletów przemnożona przez liczbę dni roboczych. Na wykresach przedstawiono tylko dane z napełnienia pociągów, nie uwzględniono danych po wprowadzeniu autobusowej komunikacji zastępczej na linii 277.

Linia 277 relacji  Wrocław – Siechnice – Jelcz-Laskowice. Analiza ilości pasażerów w okresie od stycznia 2019 – do marca 2022

Na podstawie wykresów przedstawiających liczbę pasażerów na poszczególnych stacjach kolejowych (wyk.1) oraz w podziale na gminy (wyk.2) możemy zauważyć, że w okresie poddanym analizie linia 277 cieszy się sporym zainteresowaniem pasażerów z terenu gminy Czernica (max. 162.273 osób w 2019r.). Ilość pasażerów korzystających z linii 277 nieznacznie spada w kolejnych latach (2020-2021), co może mieć związek ze światową epidemią covid-19.  Na najwyższym poziome znajduje się miasto Wrocław 585 586 pasażerów (max. 2019r.) natomiast najniżej przedstawia się frekwencja wśród pasażerów z Jelcza-Laskowic 22 765 (min. 2019r.). Jednoznacznie można zaobserwować, że z linii kolejowej 277 korzystają głównie mieszkańcy gmin sąsiadujących bezpośrednio z Wrocławiem czyli gminy Siechnice i gminy Czernica. Powodem tego jest niewielka odległość od miasta oraz stosunkowo szybki czas przejazdu. Można przyjąć założenie, że większość pasażerów to osoby dojeżdżające do miasta codziennie w celach zarobkowych, edukacyjnych lub rozrywkowych. Liczba pasażerów na wszystkich parach pociągów tj. na 22 parach (w tym 7 par pociągów dotowanych przez gminę), pokazuje (wyk.1). Ilość pasażerów w poszczególnych latach na stacji kolejowej Czernica Wrocławska obrazuje (wyk.3).  W latach 2019 – 2021 liczba pasażerów nie spadała poniżej 100 tys. podróżnych. Okres z pierwszego kwartału roku 2022 wskazuje, że z połączenia na tej linii skorzystało ponad 43 tys. pasażerów. Od lutego 2022 pojawia się jednak znaczny spadek liczby pasażerów, przy jednoczesnym wzroście ich ilości na drugiej linii kolejowej przebiegającej przez teren gminy (292), co obrazuje  (wyk. 6). Ostatecznie w marcu 2022 odwraca się potok pasażerów, z których większość korzysta z nowego połączenia. Sytuacja ma związek z wprowadzeniem autobusowej komunikacji zastępczej, co znacznie pogorszyło komfort i czas podróży. Powodem może być również ilość stacji kolejowych na terenie Wrocławia, które obsługuje linia 292 (11 stacji kolejowych w mieście), co pozwala na dojazd do różnych miejsc na terenie miasta bez potrzeby przesiadki na MPK.  Ciekawym jest fakt, że porównywalna a nawet większa ilość pasażerów korzysta z nowej linii, chociaż obsługuje ją znacznie mniejsza ilość pociągów (7 par do marca 2022 i 12 par od marca 2022r.)

 

Linia kolejowa 292 (D-70), relacji:  Wrocław – Dobrzykowice – Jelcz-Laskowice w okresie jej funkcjonowania czyli od grudnia 2021 do marca 2022

 

Linia 292 została uruchomiona w grudniu 2021 r. a wyniki pokazują, że od początku jej funkcjonowania cieszy się dużym zainteresowaniem pasażerów (wyk.4). Na obszarze gminy Czernica, znajdują się cztery stacje kolejowe (w Chrząstawie Małej, Nadolicach Wielkich, Nadolicach Małych oraz w Dobrzykowicach). Dodatkowo pasażerowie z terenu gminy Czernica korzystają z przystanku kolejowego Wrocław Wojnów Wschód, w rejon którego dojeżdża komunikacja gminna (845,855), wewnątrzgminna (Z1,Z2), linie miejskie (115,118) oraz linia aglomeracyjna 920. W sąsiedztwie każdej z wymienionych stacji kolejowych zlokalizowane są nowoczesne parkingi typu Park&Ride, na których pasażerowie mogą pozostawić samochód lub rower by kontynuować podróż do miasta pociągiem. Linia kolejowa 292 dowozi pasażerów do 11 stacji kolejowych położonych w różnych częściach Wrocławia, w tym stację Wrocław Główny. Dla porównania, linia 277 obsługuje tylko stację Wrocław-Brochów oraz Wrocław Główny. W podziale na obsługiwane stacje (wyk.5), w gminie Czernica najwięcej podróżnych odnotowano na stacji w Nadolicach Wielkich 10 400 osób, Dobrzykowice 8 203 osób, Chrząstawa Mała 7 893 osób, Nadolice Małe 5 064 osób. Łącznie w okresie poddanym analizie z linii kolejowej 292 skorzystało 31.560 pasażerów, obsługiwanych przez 7 par pociągów w okresie do marca 2022 oraz 12 par od marca 2022r. W liczbach tych nie uwzględniono pasażerów - uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy podróżowali bez biletów. Wszystkie pociągi na linii kolejowej 292 są dotowane przez gminę.                                                                                                                           
             Porównując obie linie kolejowe 277 i 292 (wyk.6) w tym samym okresie tj. od stycznia do marca 2022 r. obserwujemy widoczny spadek pasażerów na linii 277 już od lutego 2022 (czyli przed remontem i wprowadzeniem autobusowej komunikacji zastępczej i przecięcie się linii na wykresie nr 6 w marcu 2022r. To „odwrócenie” znaczenia poszczególnych linii, może mieć związek z wprowadzeniem zastępczej komunikacji autobusowej od 14 marca 2022 r. na linii 277. Powodem może być również większa dostępność ze względu na ilość przystanków i stacji PKP na terenie gminy (4 stacje PKP: Chrząstawa Mała, Nadolice Wielkie, Nadolice Małe, Dobrzykowice oraz dodatkowo dostępna dla komunikacji gminnej stacja Wrocław Wojnów-Wschód. Na trasie linii 277 znajduje się tylko jedna stacja w Czernicy Wrocławskiej), możliwość pozostawienia pojazdu na parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie stacji PKP oraz większa dywersyfikacja stacji kolejowych na terenie miasta Wrocławia.

Opracowała: Ilona Czupta – Kierownik Referatu Mienia i Transportu Publicznego