Przejdź do stopki

27. rocznica powodzi

27. rocznica powodzi

Treść

W  środę 9 lipca 1997 r. odbyło się posiedzenie Rejonowego Sztabu Przeciwpowodziowego w obradach którego udział  wzięli przedstawiciele Gminy Czernica. Po powrocie sformułowano komunikat do mieszkańców, informujący o spodziewanej na noc z 10 na 11 lipca fali kulminacyjnej na Odrze.

W dniach 10-13 lipca 1997 r. miała miejsce kulminacja dramatycznych wydarzeń związanych z powodzią tysiąclecia, której przebieg mieszkańcy gminy Czernica pamiętają do dziś.

W sobotę 12 lipca 1997 r. woda zalewała już Siechnice, Kotowice i Radwanice. Tego dnia Wojewoda Dolnośląski Janusz Zaleski podjął decyzję o wysadzeniu wału przeciwpowodziowego w Łanach. Dzięki determinacji i zorganizowaniu mieszkańców kilkukrotne próby wysadzenia wału, w tym przy użyciu śmigłowców nie powiodły się.

W niedzielę 13 lipca ok. godziny 14:00 poziom Odry zaczął opadać.

Rok później w 1998 r., w Łanach odsłonięto pomnik upamiętniający dramatyczne chwile z lipca 1997 r. i mieszkańców gminy - obrońców wałów w Łanach. Autorem projektu pomnika był Mariusz Kula.

Foto: archiwum Urzędu Gminy Czernica